Info Luncavita

Localizare Comuna Luncavița

Localitatea Luncavița se află în partea de nord – vest a județului Tulcea, la intersecția dintre paralela 45°17’ latitudine nordică și meridianul 28°16’ longitudine estică, cu implicații directe din punct de vedere bio – pedo – climatic.

Accesul în localitate este favorizat de rețeaua rutieră directă DN 22 Tulcea – Isaccea – Luncavița – Măcin – Brăila. Legătura cu orașul Galați este realizată tot prin DN 22 și în continuare prin DJ 251, cu trecere bac prin I.C. Brătianu. Un alt drum ce asigură legătura în teritoriu este DJ 222 A (drum județean pietruit) ce leagă localitatea Luncavița de teritoriul localității Nifon. În est, din DN 22 prin DC 59 se face legătura cu localitatea Tichilești.

Din punct de vedere administrativ, localitatea se învecinează astfel:
- în nord: teritoriul administrativ al Comunei GRINDU
- în nord – est: UCRAINA – graniță pe fluviul DUNĂREA
- în est: teritoriul administrativ al orașului ISACCEA
- în sud: teritoriul administrativ al comunei HAMCEARCA
- în sud - vest: teritoriul administrativ al comunei GRECI
- în vest: teritoriul administrativ al comunei JIJILA
- în nord – vest: teritoriul administrativ al comunei VĂCĂRENIAfișeazăharta

....