Înființarea Centrului Local de Informare Turistică și marketingul serviciilor legate de turismul rural în comuna Luncavița, judetul TulceaProiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Ruralp (PNDR):
Înființarea Centrului Local de Informare Turistică și marketingul serviciilor legate de turismul rural în comuna Luncavița, judetul Tulcea

Beneficiar: COMUNA LUNCAVIȚA

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 147.030 Euro
din care,
Finanțare publică PNDR: 147.030 Euro
Cofinanțare privată a beneficiarului: 0 Euro


Proiectant: SC DINAMIC DESIGN SRL
Executant: SC CIMEX SA
Demarare: 10.10.2013
Finalizare: 31.12.2015

Link finanțator:
Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala
Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale ( AFIR)
Programul National de Dezvoltare Rurala ( AFIR)

Caseta proiectului Centrul Local de Informare Turistica LuncavitaAfișeazăharta

....